Ankara Ticaret Odası 7/24 e-Belge Siparişi
Aidat Ödemek İçin
Giriş Yapan Kişi Bilgileri
TC Kimlik No
Doğum Tarihi (Örn: gg/aa/yyyy)
Gsm No (5XX başında sıfır olmadan 10 hane!)
Odamız Üyesi Firma Bilgileri
Ticaret Sicil No (İlçeler için BÜYÜK HARF kullanın!)
Vergi No (Şahıs firmaları için T.C. Kimlik No veya Vergi No)
Resim Doğrulama Kodu
Doğrulama Kodu


(resimdeki kodu küçük harfle girin!)

  • İşlem yaptığım firma yetkilisi, vekili, muhasebecisi veya mali müşaviri olduğumu,
  • Yetkim olmaksızın firmalar ile ilgili bilgi almam halinde bilgilerimin paylaşılmasını ve doğacak zararları üstlendiğimi ve sonuçlarını kabul ettiğimi,

...